Privacy Policy

Disclaimer

Alle inhoud op deze website, inclusief de afbeeldingen, is eigendom van Deborah Bos, tenzij anders vermeld. Niets mag zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd. Wil je beelden gebruiken? Vraag dan eerst om toestemming.

 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Deborah Bos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar blog/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt (bijvoorbeeld d.m.v. het invullen van een contactformulier.) Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adres en telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Doel

Deborah Bos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren zoals fotoalbums
  • Administratieve afhandeling. Deborah Bos verwerkt persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is.

Bewaren

Deborah Bos bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Zij bewaart jouw persoonsgegevens enkel voor de duur van de samenwerking totdat deze is afgehandeld.

Verstrekking aan derden

Deborah Bos verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

Deborah Bos gebruikt cookies om informatie op te slaan, zoals je voorkeursinstellingen als je deze website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Deze website gebruikt de volgende cookies:

Functionele Cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan Deborah Bos hiermee haar website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor Deborah Bos geen voorafgaande toestemming van je nodig heeft (dit zijn algemene cookies).

Tracking Cookies
Deborah Bos gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Deborah Bos maakt gebruik van Google Analytics op de wijze die door de autoriteit persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor zij geen voorafgaande toestemming van je nodig heeft voor het gebruik van deze dienst.

Social Media Cookies
Op deze website is het mogelijk om blogposts te delen op diverse social media kanalen waaronder Facebook, Google en Pinterest. Voor het functioneren van deze knoppen wordt gebruik gemaakt van website-overschrijdende cookies – zodat de social media partij jou herkent op het moment dat jij een artikel en/of video wilt delen via social media. Deze cookies maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van deze website direct kunnen delen met vrienden en/of andere gebruikers. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijst Deborah Bos je naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Deborah Bos heeft daar geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Deborah Bos, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Deborah Bos van jou heeft naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Deborah Bos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming

Deborah Bos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom is deze website alleen te bezoeken via een https-link, een beveiligde versie van het standaard http. Dit voorkomt dat informatie die jij invoert in velden op deze website benaderd kan worden door kwaadwillende. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@deborahbos.com